Açıklanamayan Kısırlık Nedir?

İki yıl normal cinsel yaşama rağmen gebelik elde edemeyen ve bu sebeple, tedavi yoluna başvuran çiftlerde sorun bazen kadında, bazen erkekte, bazen de her ikisinde birden saptanabilir. Fakat bu çiftlerin standart kısırlık araştırmasına tabii tutulan çiftlerin yaklaşık %15’inde, ne erkekte ne de kadında infertiliteye (kısırlık) neden olabilecek bir sorun saptanamaz. Bu duruma açıklanamayan infertilite, sebebi bilinmeyen kısırlık ya da izah edilemeyen infertilite denir. İngilizce’de unexplained infertility olarak tanımlanmaktadır.

Ancak açıklanamayan kısırlığın anlamı, infertilitenin altında yatan herhangi bir neden olmadığı değil, sebebin jinekolojik açıdan ortaya konamamasıdır. Başka bir deyiş ile günümüz teknolojisi ve laboratuvar testlerinden yararlanılmasına rağmen kısırlık yapan nedenin tam olarak ortaya çıkarılamamasıdır.

Çiftlerde infertiliteye yönelik net bir bulguya rastlanmadığından, etkin tedavi seçiminde güçlük çekilmektedir. Bu sorunla yüzleşen çiftlerde, spontan gebelik şansının geçen süre ile doğru orantılı olarak azaldığı bilinir. Spontan gebelik şansını etkileyen bir diğer önemli faktör ise kadının yaşıdır.

Açıklanamayan kısırlık tedavisinin tercihinde belirleyici kriterler şunlardır:

  1. Spermin morfolojik özellikleri
  2. Kadın yaşı
  3. İnfertilite süresi
  4. Geçirilmiş ovulasyon indüksiyonu ve/veya intrauterin inseminasyon(aşılama)

İlginizi Çekebilir

Açıklanamayan kısırlık

Siz ve eşiniz bir yıl boyunca çocuk sahibi olmaya çalıştınız ancak başaramadınız ve doktora gittiniz. …