Doğurganlık ve Yaş

Bir kız bebek ortalama 1 ila 2 milyon yumurta hücresi ile doğar. Dişi üreme sisteminin bütün yumurta hücreleri doğum sırasında hazırdır ve ergenlik döneminde adet döngüsü başlayana kadar hazır bir şekilde beklerler.
Kadınlar fizyolojik olarak gebe kalma becerisine sahip olmadan önce bile yumurta hücreleri en azından 12-13 yaşındadır. Doğumdan beri yalnızca yaşlanmakla kalmamış sayıca da azalmışlar, yüzbinli sayılara gerilemişlerdir. Aylık yumurtlama döngüsü bir kadının gebe kalmasına ve yeni bir yaşam dünyaya getirmesine olanak verir. Teorik olarak bir kadın menopoza kadar gebe kalma şansına sahiptir ancak gerçekte 35 yaşından sonra gebe kalma olasılığı gittikçe azalır. Yaş ve doğurganlık arasındaki bu ters orantı 35 yaşından sonra daha da şiddetlenir.

Takvim yaşı – Yumurtalık rezervi
Bir kadının hamile kalmasında birkaç faktör etkilidir. Teknolojideki son gelişmeler ile yumurtalıklardaki foliküllerin fonksiyonel kalitesi belirlenebilir. Bu test ile birlikte, kadın üreme siteminin yalnızca yaşa göre değerlendirilmesinden daha doğru bir değerlendirme yapılabilir. Ölçülen yumurtalık rezervi FSH ve östrojen hormonlarının adet döngüsünün belirli zamanlarındaki kan düzeyleri baz alınarak belirlenir. Bu teste “3. Gün FSH ve östradiol testi” denilir çünkü adetin 3. gününde bu hormonların düzeyleri ölçülerek yapılır.
Üreme çağındaki kadınlarda etkin olan östrojen, östradiol olarak isimlendirilir. Bu hormonun seviyesinin yüksek olması kötü gidişatı gösterir ve folliküler fonksiyonun bozulduğuna işaret eder. İdeal olarak folliküllerin uyarılıp FSH ve östrojeni baskılayan bir hormon olan inhibin salgılaması gereir ancak folliküler fonksiyon bozulduğunda inhibin salgılanamaz ve östrojen seviyesi yükselir.

Yumurtalık rezervi testinin daha özel bir versiyonu klomifen sitrat testidir. Klomifen folikülleri uyaran bir ilaçtır ve 3-5 günlük kullanımın ardından 10. Günde hormon seviyelerine tekrar bakılır. Eğer bu uyarıdan sonra bile östrojen ve FSH seviyesi yüksek kalıyorsa bu kötü bir işarettir. Yumurtalık rezervlerini tam olarak belirlemek için birkaç farklı test daha yapılabilir.

Bir kadının bu testlere ve işlemlere yanıtı birçok faktöre ve yaşa göre değişkenlik gösterir. Daha yaşlı ancak klinik yanıtı daha iyi olan bir kadının gebe kalma şansı, daha genç ancak klinik yanıtı kötü olan bir kadından daha fazladır.

Kısırlık
Kısırlık 12 ay boyunca düzenli ve korunmasız cinsel ilişkide bulunmaya rağmen gebelik oluşmaması durumuna denir. Bu 12 ay boyunca gebe kalamayan bir kadın hiçbir zaman gebe kalamaz anlamına gelmez. Yalnızca olasılık belirten bir tanımdır. Kadının yaşı ilerledikçe, 35 sonrası, üreme kabiliyeti gittikçe azalır. Eğer bir yıl boyunca tekrar tekrar denemeler sonucu gebelik oluşmamış ise kadının yumurtalık rezervlerine baktırması tavsiye edilebilir. Bu test kadının üreme sisteminin potansiyeli hakkında daha ayrıntılı ve doğru bir bilgi verebilir. Bu sayede her iki partner de geleceğe yönelik atacakları adımlar ve başvuracakları tedaviler konusunda plan yapma konusunda daha fazla araştırma yapabilir.

İlginizi Çekebilir

Doğurganlığınızı Kaybetmekten Korkmayın

Son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinin doğum oranlarında dikkat çekici bir azalma görülmektedir. Öyle ki, bu …