Erkeğe Ait Kısırlık Nedenleri

İlerleyen tıp ve teknolojiyle birlikte erkek kısırlığına yol açan sebepler açıklığa kavuşturulmuş ve daha sonra geliştirilen “ICSI” yani Intrastoplazmik Sperm Enjeksiyonu yöntemiyle bu rahatsızlık üzerine yeni bir dönem başlamıştır. 

Tedavi için başvuran erkekler belli bir plan ve program kapsamında değerlendirmeye alınmakta ve “Anamnez”, fiziksel muayene ile ejakülatın laboratuarda incelenmesi aşamalarıyla inceleme yapılmaktadır.

Tüm dünyadaki 32 kliniğin kullanıldığı bir çalışma ile kısırlık sorunu yaşayan çiftlerden % 30 ila % 40’ında erkeğe bağlı kısırlık görüldüğü tespit edilmiştir. Kısırlık sorunu yaşayan erkeklerden % 12’lik bir grup 4 yıllık bir süreç içerisinde gebelik sonucu elde edebilmektedir.

Kısırlık sebebiyle başvuru yapan erkeklere yapılan ilk işlem “Spermiogram”dır. Semen parametreleri değerlendirilirken normal değerlerde bir karışıklık görülmemektedir.

Hormonal Nedenler 

Testislerde sperm üretilebilmesi için beyindeki Hipofiz bezinden FSH ve LH hormonları salgılanmaktadır. Bu işleyişteki problemler erkek kısırlığında rol oynamaktadır.

Testislere Ait Nedenler

“Nonobstrüktif” denilen sperm yapım sorunlarından kaynaklanan ve “Obstrüktif” yani sperm atım sorunlarından kaynaklanan nedenlerdir.

Sperm Taşıyıcı Kanallara ve Organlara Ait Sebepler 

Sperm kanallarında oluşan tıkanıklıklar nedeniyle spermin ejekülata ulaşmasına engel olan sebeplerdir.

Bazı vakalarda bu durum doğuştan meydana gelmektedir. Böyle bir teşhis konulduğunda çifte “Kistik Fibroz” taraması yapılmalıdır zira bu spermle elde edilecek çocuklar risk altında olacaktır. Eğer tıkanıklık sebebi tıbbi veya cerrahi nedenler ise, sebebin tespitiyle hangi yöntemin uygulanacağına karar verilebilir.

LABORATUAR İNCELEMELERİ 

Semen Analizi

Sperm örneği verecek hastalardan kliniğe gelmeden önce bir cinsel perhiz yapmaları istenmektedir. Bu perhiz uyarınca merkeze gelmeden minimum 3, maksimum 5 gün önce cinsel ilişki veya boşalma yaşamalıdır. Hasta daha önce başka bir klinikte sperm analizi yaptırmış olsa da en az 1 defa test yapılması şarttır.

Örnek verecek kişi sabun ya da kayganlaştırıcı madde kullanmamalı, parmak ya da penisiyle kabın iç yüzeyine temas etmemelidir. Örneğin tamamı kabın içerisinde bulunması gerekmektedir. Hasta laboratuarda örnek verme işlemini gerçekleştiremiyorsa doktorunu durumdan haberdar etmeli, başka bir ortamda elde ettiği örneği vücut ısısında tutarak ve güneş görmemesine dikkat ederek 20 dakika içerisinde laboratuara teslim etmelidir.

Kısırlık sorunu yaşayan erkeklerde sebep genellikle sperm sayısı, hareketlilik özelliği ve şekil bozuklukları olarak kendini göstermektedir. (Oligo-Asteno-Teratospermi-OAT)

Bu kusurların neden kaynaklandığı genelde bilinmemektedir. Bunlarla birlikte Varikosel’e rastlandığında Ürologlar cerrahi tedavi önermektedirler. Buna rağmen bu yöntemin yararı henüz kanıtlanmış değildir.

Eğer hareketli sperm sayıca 5 milyonun üstündeyse aşılama yöntemleri gündeme alınabilir ve 3 ya da 4 defa denenebilir. Gebelik elde edilememesi halinde Mikroenjeksiyon yöntemi uygulanması gerekir.

Erkeğin menisinde sperm olmaması sorununa “Azospermi” denilmektedir ve bu sorun sperm kanallarında meydana gelen tıkanıklıklardan ya da testisteki yapım kusurlarından kaynaklanmaktadır. Tıkanıklık teşhisi konulan Azospermi hastalarına “Kistik Fibrosis” ismindeki gen hastalığı bulunması ihtimalinden dolayı gen mutasyon taraması yapılmalıdır. Erkekte bu faktöre rastlanması halinde kadına da aynı test uygulanmalıdır zira her ikisinde de taşıyıcılık olması durumunda bebeğin Kistik Fibrozis sorunuyla dünyaya gelme riski olacaktır.

Eğer Azospermi yapım bozukluğundan kaynaklanıyorsa testis içerisinde hiç sperm kalmamış ya da küçük odaklarda az sayıda üretilmektedir. Bu durumda Mikroenjeksiyon yöntemi uygulanacaktır ve Azospermi hastalarının bu yöntem dışında gebelik elde edebilme imkanları bulunmamaktadır.

Azospermi’nin tıkanıklıktan kaynaklandığı durumlarda ise PESA ya da PTSA işlemleriyle tıkanıklık arkasından iğne ile girilerek sperm elde edilebilmektedir.

Azospermi’nin yapım bozukluğundan kaynaklandığı durumlarda TESE işlemiyle testis içerisinde sperm aranmaktadır. Bu işlem açık ameliyatla yapılır. Tıkanıklığa bağlı durumlarda hemen her erkekte sperm bulunabilmekte fakat yapım bozukluğu durumlarında bu oran % 50 olarak gerçekleşmektedir.

Ender de olsa rastlanılan diğer erkek kısırlık sebeplerinden bazıları ise şunlardır: İmpotans, hormon ve ejakülasyon bozuklukları. Ejakülasyon bozukluklarında operasyon kaynaklı olarak idrar torbasına meni akması gibi durumlar olabilmektedir. Bu tip sebepler için ekseriyetle tıbbi tedavi denemeleri yapılır ve gebelik elde edilemediğinde tüp bebek seçeneği gündeme gelir.

 

 

İlginizi Çekebilir

Erkek Kısırlığının Nedenleri Nelerdir?

Erkek kısırlığının pek çok nedene bağlı olarak gelişim gösterdiği gözlemlenebilir. Kısırlık ile boğuşan erkeklerin ideal …