Çikolata Kisti ve Tedavisi

sd

Endometrioma Endometriozis” nedeniyle yumurtalıklarda oluşan kistik yapıdır.

Endometriozis genelde adet dönemlerinde şiddetli ağrılar ve gebelik elde edememe şeklinde kendini gösteren bir rahatsızlık türüdür ve daha çok 25 yaşın üstündeki kadınlarda görülmektedir. Ultrasonografi ve kandaki bazı tümör belirteçleri ölçülerek teşhis edilir ve genellikle Ca125 kullanılmaktadır.

Daha önceleri yumurtalık kanserine sebep olduğu görüşü hakim olsa da bu görüş günümüzde kabul edilmemektedir.

Bu rahatsızlığın tedavisi kişiden kişiye değişiklik göstermekte ve karşılaşılan her Endometrioma’nın alınmasına gerek duyulmamaktadır. Tedavi uygulamalarında en son bilimsel verilerce desteklenmiş olan aşağıdaki yöntemlere yer verilmelidir.

Sadece kist ile başvuran ve şikayeti olmayan kadınlar: 

Bu şekilde tedavi merkezlerine başvuran kadınlar bir süre gözlem altında tutulmalı, Ca125 değeri yüksek ya da kist çapı 5 santimin üzerinde olduğu vakalarda cerrahi müdahale yoluna gidilmelidir.

Ayrıca cerrahi uygulamadan önce yumurtalık kapasitesi Ultrason ve AMH ölçümüyle değerlendirme yapılmalı, yumurtalık kapasitesi düşük olan çocuksuz kadınlar için cerrahi uygulama yapılmamalıdır. 3 ila 6 ay aralıklarla Ultrason ve Ca125 takip edilmeli, çocuk düşünmeyen hastaların kistleri alınmalıdır.

Çocuk sahibi olamama şikayetiyle başvuran kadınlar:

Bu şikayetle başvuran kadınlar hakkında karar verebilmek için yumurta rezervi kontrol edilmeli ve değerlendirme yapılmalıdır.

Eğer yumurtalık rezervi yeterli görülür ve kistin tek taraflı olduğu belirlenirse cerrahi uygulama yapılarak alınması sağlanabilir. Uygulama sonrası kendiliğinden gebelik elde edildiği takdirde hastanın yaşı göz önünde bulundurularak 6 ila 12 ay arasında beklenmelidir.

Yumurtalık rezervinin yetersiz, kadın yaşının 38’den fazla olduğu ya da kistin iki taraflı olduğu durumlarda tüp bebek tedavisine yönelmek gerekir.

Kisti alınan ve alınmayan kadınlar arasında tüp bebek tedavisi ile elde edilen gebelik oranları bakımından bir fark bulunmadığı araştırmalarla sabittir.

Tüp bebek tedavisi uygulanırken yapılan yumurta toplama işleminde iğne kullanıldığında kistin içerisinden geçirilmekte, bu yüzden enfeksiyon ve over apsesi riskini yükseltmektedir. Dolayısıyla söz konusu işlemde kistin içerisine girmemek daha doğru olur.

Ağrı şikayeti olan kadınlar: 

Bu gruptaki hastalara cerrahi uygulama yapılarak Endometriomalar’ın çıkarılması, yapışıklıkların açılması ve tüm Endometriozis odaklarının yok edilmesi gerekir. İşlem sırasında yumurtalık kapasitesinin zarar görmemesi için Atravmatik yöntemler uygulanmalıdır; “Rektovajinal Septum” denilen rahim arkasıyla kalın barsak arasındaki bölgede yerleşmiş olan “Derin Endometriozis”in gözden kaçırılabilme ihtimali mevcuttur ve böyle bir durumda ağrı şikayeti ameliyattan sonra da geçmemektedir.

Tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlık yaşayan ve kisti olan kadınlar:

Bu şikayetlerle başvuran hastalara uygulanacak net bir tedavi yöntemi yoktur. Başarısızlık denemesini 3 ya da daha fazla yaşayan kadınların Endometriomalarının alınması gündeme gelebilir. Bu uygulamanın yapıldığı bir araştırmada hastaların % 50’si kendiliğinden gebelik elde edebilmiştir.
Tekrarlayan Laparoskopi sonrasında hala kisti olan kadınlar:

Bu gruptaki hastalarda uygulanan Laparoskopik cerrahi uygulamalarında yüksek oranda komplikasyon görülmektedri. Şikayetler arasında ağrı yoksa hasta yakın izlemeye alınır.

Eğer kadında ağrı şikayeti varsa ve gebelik elde etme isteği bulunmuyorsa yumurtalık ve rahmin alınması sağlanır; gebelik isteği durumunda ise tüp bebek tedavisi uygulanır.

Tüp bebek tedavisi gündeme geldiğinde önce tüpler değerlendirilmelidir. Tekrarlayan denemeler sonrasında meydana gelme ihtimali yüksek olan yapışıklıklar tüplerin tıkanmasına sebep olmakta ve gebelik elde etme şansını düşürmektedir. Tıkanıklık görülmesi durumunda Laparoskopik olarak alınmalı ya da rahimle birleşik olduğu kısımda kapatılmalıdır.

İlginizi Çekebilir

Erkeklerde Kısırlığa Neden Olan Hastalıklar

Aşırı Isıya Maruz Kalmak Kısırlık Rahatsızlığına Neden Olur Mu?

Erkek ve kadın için kısırlık çok önemli bir sorundur. Kısırlık rahatsızlığının gelişimini durdurmak ise en …