Yumurtalıklarda Kök Hücre Var mı?

asABD’nin Tennessee eyaletinde yapılan bir çalışmayla yumurtalık dokusunda çok miktarda bulunan yüzey hücrelerinden yumurta hücresi geliştirilebilmiş ve bu yöntem kısırlık tedavileri üzerinde çalışan doktorların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır.

Kadınlar vücutlarında belli bir sayıda yumurta hücreleriyle dünyaya gelirler. Yaş ilerledikçe yumurta sayısı giderek azalmaya başlar ve menopoz dönemine gelindiğinde yumurtalıklarda yumurta kalmaz. Gelinen bu durum ilerleyen yaşlarda çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için önemli sıkıntılara sebep olmaktadır. İlerleyen yaşla birlikte normal yollarla da, tedavi yöntemleriyle de gebelik elde etme ihtimal ve imkanı oldukça düşmektedir.

Yazının başında sözünü ettiğimiz araştırma, yumurtalıkların içerisinde bulunan ve sayıca eksikliği bulunmayan yüzeysel hücrelerin belirli şartlarda kültüre edilerek yumurta hücresine dönüşebilme özelliğine sahip olduklarını göstermiştir. Böylece bu hücreler kök hücresi işlevini alarak yeni bir yumurta hücresi kaynağı oluşturmaktadırlar; büyük önemi olan bu gelişme sayesinde doğacak olanaklar ise aşağıdaki gibidir:

Genç yaşta yumurtalık sayısı azalan kadınlar bu yöntemin kullanılması ile geliştirilen yumurtalarla daha kolay bir şekilde gebelik imkanı elde edebilirler.

“Prematür Menopoz” rahatsızlığı sorunu olan kadınlar için gebelik ihtimali mümkün olabilir.

Kanser gibi hastalıklar için tedavi gördüğünden dolayı yumurtalıkları işlevini yitirmiş kadınlar ve ameliyat vasıtasıyla yumurtalıklarının alınması gereken kadınlara Laparoskopi yoluyla elde edilebilen yumurtalık dokusu dondurulabilir. Bu dokulardan ilerleyen zamanlarda yumurta hücresi geliştirilebilme imkanı oluşabilir.

Gebe kalabileceği genç yaşlarda çeşitli nedenlerden dolayı bunu gerçekleştiremeyen kadınların yumurtalık dokusu dondurulabilir ve ilerleyen yaşlarda gebelik ihtimali mümkünleştiğinde yumurta kaynağı olarak kullanımı sağlanabilir.

Yumurta rezervi, kısırlık konusunda çok önemli bir kıstastır ve tüp bebek tedavilerinde başarıyı en derin boyutlarda mümkün kılan bir faktördür. Rezerv azalmasından kaynaklanan sebeplerle yumurtalıklardan beklenen cevap alınamadığında başarı şansı da aynız ölçüde azalmaktadır. Sözünü ettiğimiz türden çalışmalar ışığında geliştirilen yöntemler tüp bebek tedavisine çok olumlu katkılar sunabilirler.

Klinik anlamda uygulama ve tedaviye dönüştürülebilmeleri için bu çalışmaların daha ileri araştırmalarla desteklenmeleri gerekmektedir. Zira yumurtalık yüzey hücrelerinden geliştirilen yumurta hücrelerinin döllenerek sağlıklı bir embriyo oluşum ve gelişimini sağlama kapasitesi hakkında kesin bir bilgi yoktur.

 

İnfertilite yani kısırlık tedavisinde yeni ufuklar açarak ilgi çeken söz konusu çalışmaya ait detaylı bilgiler, araştırmacılarca yayınlanan aşağıdaki kaynaklarda görülebilir:

Antonin Bukovsky, Marta Svetlikova and Michael R Caudle

Oogenesis in cultures derived from adult human ovaries

Reproductive Biology and Endocrinology, 2005, 3:17

İlginizi Çekebilir

Erkeklerde Ve Kadınlarda Kısırlık

Kısırlık Rahatsızlığının Sebepleri Nelerdir?

Kısırlık günümüzde önemli rahatsızlıklardan birisi olarak biliniyor. Her ne kadar çeşitli yöntemler ile tedavi ediliyor …