Kısırlığın Psikolojik Yönü

İnfertilite tedavisi alan çoğu çift tedaviyi, hem fiziksel hem de duygusal olarak büyük fedakârlıklar ile desteklemektedir. Bu nedenle, çiftlerin tedavi dönemi için terapötik olarak hazırlanmış olduğu kadar psikolojik olarak da önemlidir. Kişilik, yaşam tarzının görünümü, kısırlık problemlerini bilinmesi, tedaviyi şekillendirmektedir.

Başarısızlık Hissi

Çocuğun ortaya çıkardığı nedenleri belirleyen psikolojik etkilerin yapısının en önemli faktörlerinden biri, eşin suçlayıcı olmasıdır. Çocuk sahibi olamamak kişisel bir başarısızlık olarak algılanabilir ve tüm yaşam olaylarına genelleştirilebilir. Kişi kendini suçlayabilir ve öfke hissedebilir.

İnfertilite tedavisi

Doğmamış çocuğun kaybını yakın çevre ile paylaşmak zordur. Bu kayıp ve keder yalnızlık duygusuyla daha derin hissedilir. Her tedavi süresi umutsuzluk içinde kalmakta ve bu beklentilerin test sonuçlarına göre kolaylıkla değiştirilebilmektedir. Endişe, kaygı, öfke, mutluluk ve zevk iç içe geçmiş bir duygu yelpazesiyle yönetilebilmektedir. Bu duyguların zaman içinde yaşanması zor olabilir, hatta eşler arasında paylaşılamayabilirler ve bu endişenin bir sonucu olarak eş zamanda yaşadıkları öfke, korku veya üzüntü ile yalnız kalabilirler.

“Ben Hastayım” Algısı

İnfertilite tedavisi çiftler için çelişkili bir duruma neden olur. Tedavi sırasında iyi hissetmeyen kişiler tedaviyi alacaklardır. “Ben hastayım” tanımı, çocuk sahibi olmak isteyen birçok çifti zorlar.

En Zor Zaman Bekleme Süreci

Tedavi aşamasında, fiziksel prosedürler ve muayeneler sırasında bireyi etkileyen ana konulardan biri, bu sürecin gerektirdiği bekleme ve belirsizlik dönemidir. Bekleme ve güvensizlik; umutsuzluğun yanı sıra özellikle de anne adayını psikolojik olarak çok etkiler. Herhangi bir başarılı sonuç, çocuğa olumlu bir ışık verirken, negatif bir test, birey için zıt bir sonuca neden olmak demektir.

Zihinsel Durumu Hangi Faktörler Olumsuz Yönde Etkiler?

Tedaviyle ilişkili faktörler tedavi edilen kişiyi olumsuz etkileyebilir. Tedavi süresi, nedeni, ne ne sıklıkla ilaç alınacağı, kaç tedavinin verildiği ve tedavinin başarısı ya da yeni bir tedaviye başlamak için önemli nedenlerdir. Çocuk sahibi olmak, bireylerin yaşadığı stres düzeyini etkiler.

Stres Tedaviyi Negatif Etkiler Mi?

Stresin yaşam üzerindeki etkisi infertilite sorunuyla yakından ilişkili olsa da, çalışmalar stresin infertilite üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını göstermiştir. Öte yandan, aynı araştırma, infertilite sorununun stres kaynaklı olabileceğini göstermektedir. İnfertilitenin genel tanımına bağlı olarak, stres kronik olabilir ve tedavi sırasında ve test sonuçlarına bağlı olarak kısa süreli stres olabilir. Özellikle, stres oranlarının, tedavinin çoklu tekrarları olan çiftlerde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Stres, tedavi sürecinde embriyo transferinden sonra en sık bekleme döneminde ortaya çıkar.

İlginizi Çekebilir

İnfertilite Neden Streslidir

Stres, kişinin kendisi için bir tehdit unsuru ya da zararlı olarak gördüğü herhangi bir durum …