Rahimde ki Sorunlara Bağlı Kısırlık

rahim

Sağlıklı bir şekilde gebelik elde edilebilmesi için rahim boşluğunun embriyonun tutunabilmesini sağlayacak koşulları oluşturması gerekmektedir. Endometrium ve rahimde kısırlığa sebep olan ya da olabilme olasılığı taşıyan birtakım sorunlar yaşanabilmektedir. Konuyu “Doğumsal kusurlar” ve “Sonradan gelişen sorunlar” şeklinde iki başlık halinde anlatmak daha kolay anlaşılabilmesi açısından daha faydali olabilir.

 

Doğumsal Kusurlar

Doğumsal rahim gelişim kusurları kadınlarda % 4 oranında görülmektedir. “Septum” yani rahimde perde ile “Arkuat Uterus” isimli anomaliler en çok rastlanılan kusurlar olarak bilinmektedir. Bunların dışında ise “Uterus Unikornus” yani rahmin yarı gelişmiş olması ve “Uterus Didelfis” isimli çift rahim kusurları mevcuttur.

Rahminde gelişim kusuru olan kadınlarda erken doğum ve düşük şeklinde kötü gebelik sonuçlarıyla karşılaşılabilmektedir. Aynı sorunun kısırlığa sebep olması konusu ise hala tartışılan bir konudur.

Uygulanan kısırlık tedavilerinde öncelikli amaç gebelik elde etmekten ziyade sağlıklı ve canlı gebelik elde edebilmektir. Dolayısıyla söz konusu kusurların teşhisi ve gerekiyorsa tedavisi son derece önemlidir. Örneğin “Uterin Septum” yani perdenin kesilmesi gebelik sonuçlarına olumlu katkı sağladığı ve anomalilerin çoğunda da bu kusurun bulunduğu düşünülürse teşhisin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilecektir.

Öte yandan genital sistem kusurları olan kadınlarda üriner sistem anomalileri de tabloya eklenebildiğinden ötürü önemlidir.

Edinsel Sorunlar

“Ashermann Sendromu” yani rahim içi yapışıklıklar, myom ve polipler edinsel sorunlardır ve kısırlıkla bağlantılıdırlar.

Günümüzde myomların kısırlık sebebi olması ya da alınmalarının doğurganlığı hangi ölçüde etkilediği konuları hala tartışılmaktadır. Bazı teori ve iddialarda myomların tubal geçişi tıkadıkları ya da rahimde anormal kasılmalar yaratarak sperm geçişi ve embriyonun yerleşmesini önledikleri savunulmuştur. Bunların yanında Endometrial kan akışı ile gelişim bozukluklarına yol açtıkları ya da kronik rahim içerisi iltihap oluşturarak doğurganlığın azalmasına neden oldukları öne sürülmüşse de bunların hiçbiri henüz kanıtlanmış değildir.

Myomlardan bazıları rahim içi boşluğunda şekil bozukluğuna sebebiyet vererek tüp bebek sonrasında gebelik elde etme ihtimalini düşürmektedir ve bunlar “Histeroskopik” şekilde alınmalıdır. Öteki myomlar ise yerleşim bölgeleri ve boyutlarına göre incelenmeli ve hepsi ayrı değerlendirilmelidir.

Endometrial polipler Endometrium dokusunun aşırı şekilde geliştiği alanlardır ve gebelik olasılığını düşüren bir faktördür. Tanı konulması kolay olmayan poliplerin çoğunu, kaliteli bir Ultrasonografi cihazı ve tecrübeli bir hekimle tespit etmek mümkündür. Bu öneriler dikkate alınmadığında ve yeterli inceleme yapılmadığında çoğu polip gözden kaçabilmektedir. Tespit sağlandığında polipler histeroskopik olarak alınmalıdır. Bu yöntem yerine Küretaj tercih edildiğinde Endometrium’a zarar verilme ihtimali gibi sakıncalar bulunmaktadır ve çoğu zaman bu yöntem poliplerin tam olarak alınamamasına sebebiyet verir.

Önceden yaptırılmış kürtajlar genelde rahim içi yapışıklıkların temel kaynağıdır. Bunun dışında Tüberküloz hastalığı ve kronik “Endometrit Sekeli” sebebiyle de oluşabilmektedirler. Adet düzensizliği, adet kanamasının az olması ya da hiç olmaması ve düşükler klinik bulgular arasında bulunmaktadır. Çoğunlukla gebelik tahliyesi ya da farklı sebeplerle Küretaj işlemi yapılmış hastalarda rastlanmaktadır.

Embriyonun tutunmasını ve sağlıklı gebeliği rahim boşluğunu küçültmek, kanlanmasını bozmak ya da Endometrial yapı ve işlevini etkilemek suretiyle önleyen rahim içi yapışıklıkları, tespit edildiklerinde tecrübeli bir uzman tarafından Histeroskopik şekilde açılmalıdır.

İlginizi Çekebilir

Kısırlıktan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

Hayatı boyunca erkeklerin ve kadınların yapacağı bazı uygulamalar ve sürdüreceği bazı alışkanlıklar kısılık gibi önemli …