Erkeklerde Kök Hücre Nakli

“TESE” ismindeki cerrahi yöntem uygulanarak menide sperm bulunamaması yani kısaca “Azospermi” dediğimiz vakalarda sperm bulunabilmekte ve Mikroenjeksiyon uygulamasıyla gebelik başarısı elde etmek mümkün olabilmektedir.

Testislerde sperm bulunamadığı vakalarda ise hiçbir çözüm ve tedavi mümkün olamamaktadır. Bu umudu taşıyıp tedaviye giren fakat çocuk sahibi olma şansına erişemeyen çiftler ise gelişen teknoloji ve tedavi yöntemlerini beklemektedirler.

Peki “Kök Hücre Tedavisi” bu şansı yakalayamayan çiftlere bir çözüm sunabilir mi?

Bütün doku ve organlarda olgun hücrelerin kaynağı kök hücrelerdir; testis içerisinde ise “Spermatojenik” serinin en ilkel hücresi yani “Spermatogonia” isimli kök hücreler mevcuttur. Azospermik erkeklerde asıl problem yapım bozukluğu ise testiste kök hücreler ve Spermatojenik seriden hiçbir hücre bulunması mümkün değildir.

“Maturasyon Arresti” isimli istisnai bir durumda Speramtojenik seri hücrelerinin Spermatid aşamasından sonra olgunlaşmaları durmaktadır ve olgun sperm hücresine dönüşememektedirler. Duraklamalar esnasında bu hücreler vücut dışında olgunlaştırılmaya çalışılmış ya da Mikroenjeksiyon amacıyla kullanılmaları denenmek istenmiş ancak az sayıda gebelik başarısı alınabildiğinden oluşan gebeliklere de şüpheyle yaklaşmak zorunda kalınmıştır.

Spermatidlerin döl hücresi olarak kullanılmalarından günümüzde vazgeçilmiştir. Testislerde kök hücre ve Spermatojenik seriye ait hücre olmadığı hallerle ilgili hayvan deneyleri yapılmıştır. Farelerin kullanıldığı bu deneylerde bir vericiden kök hücre alınmış, testis içerisine yapılan nakille gebelik elde etme sonucuna ulaşılmıştır. Aynı deneylerde donor kök hücreleriyle ulaşılan gebeliklerde yavru sayısı, yavru ağırlık ve gelişimleri normal kontrollere göre oransal anlamda düşük gerçekleşmiştir; “Testiküler Kök Hücre Nakli” yapıldıktan sonra ise embriyoların Blastokist evresinde dha az sayıda hücreye sahip oldukları görülmüştür. Burada elde edilen sonuçların oluşturacağı problemler henüz kesinlik kazanmamıştır ancak çalışmalar sürdürülmektedir.

Testiküler Kök Hücre Nakli, kemoterapi alacak kanser hastaları ya da kemik iliği nakli yaptıracak genç erkeklerin üreme kapasitesini devam ettirebilmeleri amacıyla kullanabilecek bir yöntem olarak görülmektedir. Kanser tedavisi sona erdikten sonra depolanmış kök hücreler testis içerisine nakledilir ve sperm yapımının başlamasa sağlanabilir. Bu işlemdeki risk ise “Kök Hücre Transplantasyonu” vasıtasıyla kanser hücrelerinin yine vücuda verilmesi ve kanserin aktive edilme ihtimalinin varlığıdır. Bu riski en aza indirmek amacıyla kök hücreler özel filtrelerden geçirilerek nakledilmektedir.

Azospermik erkeklerde TESE uygulamasına rağmen sperm bulunamadığında kök hücrelerin de kaybolmuş olduğu anlaşılır. Bu sebepten dolayı hastaların bu teknikten yararlanmaları kendi kök hücrelerinin nakli ile mümkün olamamaktadır. Eğer gelecekte vericiden alınan kök hücrelerinin testis içine nakledilmesi uygulanabilir hale gelirse bu hastaların da tedavisi mümkünleşebilecektir.

Embriyonik kök hücrelerle gamet, bir diğer adıyla döl hücresi yapılabilmesi (Stem Cell Derived Gametes) gelecekte beklediğimiz gelişmeler arasında yer almaktadır.

 

İlginizi Çekebilir

Erkek Kısırlığının Nedenleri Nelerdir?

Erkek kısırlığının pek çok nedene bağlı olarak gelişim gösterdiği gözlemlenebilir. Kısırlık ile boğuşan erkeklerin ideal …