Tüp Bebekte Karşılaşılan Sorunlar

Tüp Bebekte Karşılaşılan Sorunlar

Tüp Bebekte Karşılaşılan Sorunlar

Tüp bebek tedavisi aşamalarında çiftlerde ya da tek taraflı olarak bir çok olumsuz duruma rastlanılmaktadır. Karşılaşılan Sorunlar kısaca şu şekilde olmaktadır.

Tedavinin İptal Edilmesi: 

Tüp bebek tedavisine giren hasta tedaviye istenen cevabı veremediğinde tedavi iptal edilebilir. Yine tedavi esnasında follikül gelişimi yeterli ölçüde değilse iptal söz konusu olur.

Hastada Yumurta Bulunamaması: 

Yaşça geçkin olarak nitelendirilen hastalarda ve yumurtalık rezervi istenen seviyeye ulaşamamış kadınlarda folliküller beklenen büyüklüğe erişse de Aspirasyon esnasında yumurtaya rastlanamayabilir1.

Döllenmenin Olmaması: 

Genellikle döllenme  % 70 oranı civarındadır. Bazı durumlarda yumurta ve spermler normal olsa da döllenme olmaması Karşılaşılan Sorunlar içindedir.

Transfer Zorluğu: 

Genital organların anatomik yapısına bağlı olarak bazı hastalarda transfer mümkün olamamakta ve hamilelik olasılığı azalmaktadır.

Sperm Bulunamaması: 

“TESE” dediğimiz yöntemde incelemeye tabi tutulan hastaların % 40’ında sperm bulunamamaktadır. Tedavinin iptal edildiği durumlardan bir tanesi de budur.

Gebelik Testi Öncesi Kanama:

Karşılaşılan Sorunlar dan biridir ve başarı olasılığını azaltmaktadır fakat hamilelik olmadığı söylenemez.

Ovarian Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS):

“Polistik Over Sendromu” yaşayan kadınlarda rastlanan ve tüp bebek tedavisindeki en önemli komplikasyondur. Yumurta uyarılması işlemi yapılırken aldığı ilaçlara aşırı tepki veren hastalarda bu sendrom görülmektedir. Normal yumurta uyarılması ile aşırı yumurta uyarılması arasındaki çizgi çok hassastır ve her zaman normal ayarlama yapabilmek mümkün değildir. İlaçların dozu azaltılarak ve eğer gerek görülüyorsa bir ya da daha fazla gün ilaç verilmeyerek estrojenin aşırı derecede yükselmesi önlenebilir. Hamilelik oluştuğunda bu sendrom daha şiddetli baş göstermekte, yumurtaların toplanmasından önce hCG enjeksiyonu (Profazi, Ovitrelle, Choragon, Pregnyl) verilmediğinde ise yaşanmamaktadır.

Hamilelik oluştuğunda sendrom gelişirse karın ağrısı, nefes darlığı, karın boşluğunda sıvı toplanması, idrar miktarında azalma, yumurta boyutlarında artış, göğüs boşluğunda sıvı toplanması ve pıhtılaşma bozuklukları belirtileri ortaya çıkmaktadır.

  • Sendromun Engellenmesi: 

Öncelikle yumurta toplama işleminin iptali söz konusu olabilir ve hastalık tablosu gelişmeyecektir. Eğer işlem iptal edilmek istenmiyorsa “HSA”, “HES” gibi özel sıvılar verilebilir ve hCG dozu azaltılabilir.

Yumurta toplama işlemi bittikten ve döllenme gerçekleştikten sonra dondurma işlemi yapılabilir. Bunlar yapılırken ilaç tedavisi verilerek % 80 ve % 90 oranında sendromu engellemek kabil olabilir.

Transfer işlemi yapılacaksa embriyo sayısı bir veya 2 olmalıdır. Çoğul gebeliklerde sendrom daha şiddetli şekilde meydana gelmektedir.

  • Sendromun Tedavisi:

Eğer sendrom hafif şekilde yaşanıyorsa hastaneye yatma gerekliliği yoktur. Tuz ve sıvı alımının azaltılması sağlanır. Kilo ve karın çevresi önemli etkenlerdir ve karın çevresinde bir gün içinde üç santimlik artış olması, ağırlığın bir günde iki kilodan daha faza artması, nefes darlığı ve idrar miktarında azalması durumlarında hastanın doktoru bilgilendirmesi gerekmektedir.
Şiddetli sendrom yaşanması halinde ise yatarak tedavi gerekir ve serum verilerek karında biriken sıvı iğne kullanılarak boşaltılır. Bu işleme “Parasentez” adı verilir ve iyileşmeyi sağlayan yöntemlerdendir. Tedavi hastanın iyileşme durumuna bağlı olarak iki ya da üç haftaya kadar devam edebilir ve Parasentez yönteminin 10-15 kez tekrarlanması zorunluluğunun olduğu vakalar bilinmektedir. Hasta gebe değilse sendrom kısa zamanda gerilemeye başlar, eğer gebeyse bu süre artabilmektedir.

İlginizi Çekebilir

Tüp Bebekte İkiz Gebelik Olur Mu?

Doğal yollardan çocuk sahibi olmayı deneyen ancak başarısız sonuç alan çiftlerin başvurduğu alternatif tedavi seçenekleri …